MEDIAUPP pre TREND

Informačný systém pre správu firmy

Majitelia vydavateľského domu Trend nás oslovili so zámerom vytvoriť informačný systém pre správu firmy. Stretávali sa s bežnými IT problémami - používali viaceré lokálne nástroje, bez štandardizovaných postupov. Každý tím pracoval s vlastnými dátami, ktoré naprieč firmou neboli prepojené a boli len málo aktualizované. Duplicity, neinformovanosť, zastaranosť a opakované získavanie dát narúšali efektívnu prácu a ďalší rozvoj biznisu.

Našou úlohou bolo zjednotiť nástroje, procesy a dáta do jedinej cloudovej aplikácie.

Analýza a tvorba informačného systému

Spoluprácu sme začali analýzou práce tímov. V prvej fáze bolo dôležité identifikovať kľúčové procesy a do hĺbky porozumieť používaným nástrojom - ich pridanej hodnote a dôvodom, prečo už viac nevyhovujú.

Nasledovala spoločná tvorba systému. Osvedčeným postupom je vizuálne stvárnenie zadania a postupné nabaľovanie funkcií v spolupráci s klientom. Namiesto rozsiahlych textových špecifikácií sme preto kreslili obrazovky. Postupne sme s klientom prenikali do detailov systému, potvrdzovali si smerovanie a tvorili prototypy. Všetky strany boli súčasťou tvorby od začiatku, vďaka čomu nevznikali nepríjemné prekvapenia pri odovzdávaní systému do prevádzky.

Aké boli začiatky projektu?

Výzvou pri projektoch s podobným zameraním býva práca s dátami. Aj Trend musel riešiť spracovanie veľkého množstva dát. Moderné informačné systémy musia byť prispôsobené na aktívnu prácu s nimi, užívatelia od nich očakávajú najmä rýchlosť a spoľahlivosť. Najčastejšie dotazy sme preto zoptimalizovali pre rýchle vyhľadávanie.

Ďalšou výzvou bol spôsob zobrazovania dát. Pri komplexných databázach nebýva ľahké priniesť spôsob zobrazovania dát, v ktorom užívateľ vidí presne to, čo potrebuje. Pripravili sme preto editovateľnú HTML tabuľku s vlastnými filtrami. Vďaka nej sa zjednodušuje práca s dátami, užívateľ vidí iba tie dáta, ktoré si vopred navolí.

Agilný prístup zvýšil flexibilitu

Systém sme nasadili v plnom behu, so spätnou kompatibilitou. Výmena systému prebehla cez noc, bez akýchkoľvek prestojov. Aj po nasadení sme systém ďalej agilne vylepšovali. Každé dva týždne sme spolu s klientom naplánovali „šprint“ a aplikáciu postupne dostali až do súčasnej podoby.

Výsledky

Zjednotenie niekoľkých nástrojov do jedinej aplikácie prinieslo Trendu množstvo výhod. Každý používateľ má k dispozícii vždy aktuálne dáta. Zlepšila sa aj spolupráca medzi tímami – napr. obchodný tím môže efektívne používať údaje, ktoré získal analytický tím a pripraviť produkty na mieru. Automatizovaním niektorých kľúčových procesov sa zefektívnila práca na jednotlivých oddeleniach. Počet používateľov postupne narástol z pôvodných 20 až na 50.