Youstice

Prvá globálna platforma, ktorá rieši spotrebiteľské spory online

Youstice si vybral JUMP soft ako partnera, s ktorým bude spolupracovať na riešení internetového portálu. Na začiatku spolupráce sme definovali, ako má vyzerať úspešný portál. Pre používateľa musí mať prívetivý dizajn a jednoduchú orientáciu. Z architektonického hľadiska je dôležité vybudovať kvalitné jadro, ktoré je vhodné na rozvoj a pripájanie ďalších systémov.

Ako preniesť reklamáciu z reálneho sveta do digitálneho?

Zadanie nás postavilo pred zložitú otázku. Ako preniesť reklamáciu z reálneho sveta do digitálneho? Aby sme klientovi pripravili čo možno najlepšie riešenie, rozhodli sme sa skúmať ponákupnú nespokojnosť v spolupráci so štúdiom Lighting Beetle. V cielenej štúdii sme analyzovali potreby spotrebiteľov, najčastejšie zvyky a štandardný proces riešenia problémov. Výsledkom boli jednoduché a prehľadné obrazovky, ktoré zachytávali reálne potreby spotrebiteľov v priebehu reklamácie.

Aby sme si boli istí ľahkosťou orientácie používateľov v systéme Youstice, použili sme testovanie v špeciálnom UX labe. Testovali sme logiku jednotlivých obrazoviek, orientáciu v procese, orientáciu v jednotlivých návrhoch. Aby boli výsledky čo najpresnejšie, sledovali sme používanie aplikácie medzi ľuďmi rôzneho veku a rôznej počítačovej gramotnosti.

Ako sa tvorí moderná
webová aplikácia?

Víziou Youstice je operovať celosvetovo. Aplikáciu sme preto pripravili multisektorovo, zachytávala špecifiká bankovníctva, poisťovníctva alebo retailu.

Ak sa podcení precízna architektúra jadra, aplikácia sa neskôr môže stať nefunkčnou. Kľúčovou architektonickou súčasťou systému Youstice je robustné jadro. Musí zvládnuť státisíce transakcií, účtovný engine, prepojenie na aplikácie či e-shopy.

V súčasnosti sa až polovica všetkých používateľov pripája z mobilných zariadení. Webové aplikácie je preto potrebné robiť plne responzívne. Tvorili sme až 4 rôzne zobrazenia, podľa veľkosti zariadenia, z ktorého sa pripája používateľ.

Vedeli sme, že ak má byť Youstice úspešný, potrebujeme dať zvýšený dôraz aj na dizajn. Klientovi sme preto navrhli jednoduchú ikonografiu a prívetivý dizajn, ktorý upriamuje pozornosť práve na obsah.

Súčasťou projektu bol preklad portálu do viacerých jazykov. Aby sme zjednodušili prácu tlmočníkom, vyvinuli sme pre nich špeciálny nástroj. Preklady mohli vkladať priamo cez webové rozhranie, bez nutnosti dodatočných zásahov v zdrojovom kóde.

Výsledky našej spolupráce

Z Youstice sa aj vďaka našej spolupráci stal oceňovaný produkt. Vyhral nominácie na niekoľkých súťažiach:

O naše riešenie sa postupne začali zaujímať viaceré zahraničné spoločnosti, ktoré potrebujú manažovať spotrebiteľské podnety. Vďaka dôvere sme okrem pôvodného zadania pripravili aj celý produktový balík, optimalizáciu biznis procesov a produkt, ktorý ustojí aj veľkú záťaž v prevádzke.

YOUSTICE.SK