Youstice

youstice<

Youstice je webová aplikácia, ktorá sa pýši víťazstvami v medzinárodných súťažiach. Pomáha riešiť spotrebiteľské spory a sťažnosti a robí z nakupovania bezproblémový zážitok. Predajcovia, ktorí používajú Youstice, môžu nerušene komunikovať so spotrebiteľmi a vyriešiť ich spory a sťažnosti v priebehu niekoľkých minút. Na druhej strane, nespokojní zákazníci získajú pohotovú online pomoc pri riešení svojich sťažností, čím ušetria čas.

PREČÍTAŤ CASE STUDY

Trend

trend

Slovenský mediálny dom TREND nás oslovil s ponukou na vytvorenie informačného systému na mieru. Cieľom projektu malo byť zjednotenie viacerých existujúcich systémov do jediného, ktorý pokryje správu celej firmy. Museli sme pochopiť procesy prebiehajúce vo firme, navrhnúť a naprogramovať funkčné riešenie, ktoré firme ušetrí čas a peniaze.

PREČÍTAŤ CASE STUDY

Správa majetku

správa majetku

Slovenská pošta disponuje najväčšou pobočkovou sieťou na Slovensku, spravuje cez 1500 rôznych stredísk. Veľkosť tejto pobočkovej siete bola veľkou výzvou z hľadiska správy jej majetku. Pre Slovenskú poštu sme vyvinuli business intelligence systém, ktorý zlepšuje kontrolu vlastného majetku. Okrem sledovania stavu umožňuje simulácie, projekcie a dopady vykonaných alebo plánovaných operácií s majetkom.

PREČÍTAŤ CASE STUDY

Klienti